Skip to main content

afgeleiden quotiëntregel

Hoe kunnen we de afgeleide van een quotiënt van 2 functies berekenen ? 
 
     D(f(x)/g(x)) = ( g(x) D(f(x)) - f(x) D(g(x)) ) / (g(x))²
 
     voorbeelden
Created by ML