Skip to main content

basisbegrippen

elementaire begrippen uit de meetkunde

 

punt : de volledige ruimte bestaat uit allemaal (oneindig veel) punten, elk op hun plaats in de ruimte

rechte : als we twee punten verbinden krijgen we een lijn, ook wel rechte genoemd, deze lijn loopt onbegrensd door

halfrechte : dit is een lijn die begrensd wordt door één punt, en aan de andere kant oneindig doorloopt

lijnstuk : een rechte die wordt begrensd door twee punten

hoek : twee snijdende halfrechten met eenzelfde beginpunt, de hoek is de verplaatsing van één halfrechte naar de andere

 

In de grafiek onderaan, krijg je telkens een voorbeeld. Je kan de punten vastnemen en verslepen.

  driehoek : als we drie punten uit het vlak verbinden krijgen we een driehoek (wanneer is dit niet het geval ?)

 

  lijnen in een driehoek :

 

  1. hoogtelijn : een lijn vanuit een hoekpunt, loodrecht op de overstaande zijde

  2. zwaartelijn : een lijn vanuit een hoekpunt, naar het midden van de overstaande zijde

  3. bissectrice : een lijn die een hoek tussen twee rechten (lijnstukken) in twee gelijke delen verdeelt

  4. middelloodlijn : een lijn die door het midden van een zijde gaat en loodrecht op deze zijde staat

 

  snijpunten van al deze speciale lijnen in een driehoek :

 

  1. hoogtelijn : deze drie lijnen snijden elkaar in één punt nl. het hoogtepunt (het zijn concurrente rechten)

  2. zwaartelijnen : deze drie lijnen snijden elkaar in één punt nl. het zwaartepunt

  3. bissectrices : deze drie lijnen snijden elkaar in één punt, dit is tevens het middelpunt van de ingeschreven cirkel

  4. middelloodlijnen: deze drie lijnen snijden elkaar in één punt, dit is het middelpunt van de omschreven cirkel

 
Created by ML