Skip to main content

de cirkel

Hoe is de middelpuntsvergelijking van de cirkel tot stand gekomen ? 
 
M(x1, y1) en straal r
 
(x-x1)² + (y-y1)² = r²
Created by ML