Skip to main content

definitie afgeleide

Wat is de definitie van de afgeleide en hoe is ze tot stand gekomen ? 
 
   richtingscoëfficiënt raaklijn
 
   ogenblikkelijke verandering
 
         lim ( f(x)-f(a) ) / (x-a) )
         x-->a
Created by ML