Skip to main content

delen van rationale getallen

Hoe kunnen we rationale getallen delen ?
 
resultaat : 
 
delen is vermenigvuldigen met het omgekeerde
 
let op met noemer 1 
Created by ML