Skip to main content

Derde graad

De derde graad is heel uitgebreid.

We starten met enkele filmpjes over de basisbeginselen van reële functies.

Daarna komen er limieten aan bod. Hoe kan ik een limiet in een getal of in oneindig berekenen, heel praktisch uitgelegd.

Afgeleiden vormen een belangrijk onderdeel in de derde graad. Vandaar dat ik eerst de definitie en de rekenregels uitleg.

Bij afgeleiden komen er ook enkele praktische toepassingen aan bod.

Vervolgens komt de integraalrekeneing, eerst de onbepaalde en daarna de bepaalde integraal.

Er staat ook wat uitleg bij over rijen. Sommige leerlingen krijgen dit in het vierde, anderen in het vijfde jaar.

Reële functies

Afgeleiden

Integraalrekening

Limieten

Rijen

Created by ML