Skip to main content

inhoud blik

Dit is een toepassing uit de afgeleiden, een extremumprobleem.

  • zorg dat je de juiste formules kent (volume)
  • stel een functie op van het volume in één veranderlijke
  • leid deze vergelijking af
  • stel de afgeleide gelijk aan nul en los de vergelijking op
  • controle

 

Created by ML