Skip to main content

n-de machtswortels

Naast vierkantswortels bestaan er nog vele andere "wortelvormen".

We spreken dan van bv. een derdemachtswortel, vierdemachtswortel ...

Wat is een n-de machtswortel ?

Welke getallen hebben geen, één of twee n-demachtswortels.

 

Created by ML