Skip to main content

oef log. vergelijking

Oplossen van logaritmische vergelijkingen ?

    vergelijkingen te herleiden tot de vorm 

    alog(f(x)) = alog(g(x))

Created by ML