Skip to main content

rekenregels logaritmen 1

Hoe kunnen we rekenen met een logaritme ?
 
 
       logartime van een product is gelijk aan
        de som van de logaritmen
Created by ML