Skip to main content

rekenregels logaritmen 2

Hoe kunnen we rekenen met een logaritme ?
 
 
      logartime van een quotiënt is
      gelijk aan het verschil van de logaritmen
Created by ML