Skip to main content

verschil getallen

Hoe kunnen we  twee getallen aftrekken van elkaar  ?
 
We gebruiken een getallenlijn om dit uit te leggen. 
 
We werken ook met negatieve getallen !
Created by ML