Skip to main content

vierkantswortels vereenv.

Hoe kunnen we getallen onder het wortelteken uithalen?

We splitsen het getal op in priemfactoren.

We kijken welke priemfactoren geschreven kunnen worden met een even exponent.

We vereenvoudigen de wortel door er getallen uit te halen.

Created by ML