Skip to main content

Wie ?

  Erwin Meyers, leraar wiskunde 

 

De website freewiski.be is ontstaan uit een bezorgdheid voor leerlingen. Ik geef ondertussen meer dan twintig jaar les aan leerlingen uit het vierde, vijfde of zesde jaar secundair onderwijs in het TIO te Overpelt. Tijdens al deze lessen ben ik stilaan beginnen te beseffen dat we als leraar veel willen overbrengen. In onze lessen hebben we nog steeds de neiging teveel het woord te nemen en proberen we alles zo goed mogelijk "voor te kauwen". In mijn ervaring blijft de tijd dat leerlingen zelf actief bezig zijn te beperkt. Leerlingen volgen dus wel acht uur les per dag, maar hetgeen echt blijft hangen na deze acht uur is mijn inziens nogal beperkt. Als een leerling zijn lessen 's avonds niet nog eens nakijkt, gaat er nog meer verloren (denk maar aan Ebbinghaus en zijn forgetting curve). Het gebeurt vaak dat een leerling met enige moeite zijn lessen probeert op te frissen of zijn huiswerk probeert te maken. In eerste instantie was het mijn bedoeling om leerlingen, die thuis vaak op een eiland werken, te helpen met enkele basisprincipes uit de wiskunde.

 

Ik ben begonnen met het maken van instructiefilmpjes om de leerling, die thuis geen hulp kan krijgen, te helpen met het opfrissen van bepaalde leerstofonderdelen. Vaak kort maar krachtig. Zonder teveel afleiding, direct naar de kern van de zaak. Ik heb deze filmpjes eerst op you tube gezet. Vaak met vallen en opstaan. Op een openbaar medium iets plaatsen kan ook negatieve reacties uitlokken. Ik heb hieruit geleerd dat het geluid vaak te wensen overliet. Ik heb geprobeerd hieraan te verhelpen door te investeren in beter materiaal. Ik hoop dat dit ook te merken is in latere filmpjes. 

 

Na enkele maanden ontdekte ik dat ik deze instructiefilmpjes ook voor een ander doel kan gaan gebruiken. Ik laat de leerlingen nu af en toe een filmpje thuis bekijken. Nadat ze een dergelijk filmpje bekeken hebben, test ik ze onine. Zo kan ik testen of ze het ook echt begrepen hebben. Wie mee is, kan in de les starten met het maken van oefeningen. Wie nog extra uitleg nodig heeft, kan deze in het begin van de les krijgen. Op deze manier kan ik wat beter differentiërern en blijft er in de klas meer tijd over voor de leerlingen zelf. Het gebeurt nu regelmatig dat ik tijd heb om langs een leerling plaats te nemen en hem te wijzen op fouten die regelmatig terugkomen. Welke strategieën hij kan volgen om dit in de toekomst te vermijden. Meer foramtief evalueren dus en feedback geven die cruciaal zijn om zijn leerproces bij te sturen. We hebben in de klas ook meer tijd om probleemoplossende vaardigheden te oefenen. Dit pricipe van "flipping the classroom" heeft ervoor gezorgd dat ik terug wat meer rust heb kunnen brengen in de dagelijkse lespraktijk. Hiermee bedoel ik dat voor mijzelf de druk van de ketel is en ik niet meer zo moet jagen om het leerplan te vervolmaken. De leerlingen zijn vaak enthousiast omdat ze merken dat ze beter begeleid worden. Ze weten nu dat ze deze instructiefilmpjes ook kunnen gebruiken om bepaalde leerstofonderdelen te herhalen wanneer zij het nodig vinden. Zo leren ze hun eigen leerproces bij te sturen.

 

Na al die jaren heb ik gemerkt dat er een duidelijke nood is aan dit soort instructiefilmpjes. Er zijn veel leerlingen die problemen hebben met wiskunde en hopeloos op zoek zijn op het internet naar wat hulp. Ik merk aan de bezoekrsaantallen op de site dat deze site geen overbodige luxe is en ik vind het leuk dat ik heel veel positieve reacties krijg van leerlingen uit allerhande richtingen. Zo kom ik steeds een beetje dichter bij mijn droom.

 

 

"one dream one goal,  free math 4 all" !!!

 

Michiel Lucas heeft de site in een nieuw kleedje gestoken. Hij heeft enkele belangrijke features toegevoegd. Het is dankzij hem dat freewiski bij kan blijven en nu ook gemakkelijk raadpleegbaar is op mobiele toestellen. Hij heeft ook enkele elementaire toepassingen ingebouwd om de site interactiever te maken. De zoekfunctie en de mogelijkheid om commentaar te geven of vragen te stellen zijn maar enkele voorbeelden. Bedankt Michiel !

 

  ML Webdesign

 

Created by ML